Onthechting

Om terug naar huis te gaan, moeten we een aantal dingen doen.

Nu we weten hoe de vork in de steel zit, moeten we ons gaan onthechten van alle aardse dingen; dingen waar we zogezegd niet zonder kunnen!

Laat het echter duidelijk zijn: aangezien wij in een driedimensionale ruimte met een lichaam leven, moeten we dat lichaam natuurlijk wel onderhouden en gezond houden. Stoppen met eten en drinken is dus niet aan de orde, wel die gewoonte matigen.

Het is absoluut niet noodzakelijk om je op restaurant te gaan volproppen met rijke voeding en wijn, om daarna als een turk bijvoorbeeld te gaan roken. Wat er zeker niet meer bijhoort, is: genieten. Van het leven genieten, is gehecht zijn aan dit leven, en dat kan niet! Je moet je trachten in te werken in een nieuw soort leven: een leven zonder aardse geneugten, maar met een opperste gelukzaligheid!

Weten en beseffen dat je niet meer hoeft te incarneren om nog maar eens datzelfde te doen met alle miserie vandien, geeft je een mooi vooruitzicht.

De moeilijkste onthechting is je familie...

Dit had je zeker niet verwacht!

Maar wat is familie? Familie is een puur menselijke uitvinding om verbanden te leggen tussen personen. Een vader en een moeder krijgen kinderen, maar die vader en moeder hebben ook ouders, en dat zijn dan voor de kinderen grootouders. En die grootouders hebben dan kleinkinderen, en zijn daar dan nog gelukkig over ook.

Maar een ontwaakte wéét dat dat niet normaal is! Wij werken met zielen, niet met mensen... En de ziel van een vader heeft niets, maar dan ook helemaal niets, te maken met de ziel van de moeder, laat staan met die van de kinderen!

Een ontwaakte weet dat het de taak van de ouders is om hun kinderen op de juiste manier op te voeden, en dat is zeker niet de manier die wij ons eigen gemaakt hebben. Vroeger werd een kind volwassen op 21 jaar. Dat komt oorspronkelijk van de enige juiste manier van opvoeden: de eerste 7 jaar lichamelijk, de volgende 7 jaar levenstudies, en de laatste 7 voor de Verlossingsleer! Aldus was een 21-jarige klaar om zelfstandig de weg naar Huis te kiezen...

Maar aangezien de laatste 7 jaar eerder besteed worden aan het vervolledigen van studies om de aardse weg te gaan, is mislukken het gevolg. Kinderen wéten niet dat er een Pad naar Huis bestaat, zij wéten niet dat er een ander soort leven wacht, zij wéten niets van hun eigen aard, zij wéten niet waarom ze hierop aarde leven...

En dat allemaal omdat ook de ouders dat niet wisten! Als dat geen vicieuze cirkel is?

Familierelaties hebben dus geen enkele zin van bestaan: elk kind dat 21 wordt, wordt zelfstandig. Op je 21ste maak je zelf de keuze: gaan voor de Verlossing zoals je geleerd hebt, of toch maar gaan voor het aardse. Maar die keuze hébben ze niet! Ze wéten niets...

En dat familiegevoel wordt nog eens aangemoedigd door de genealogie: de familiestudie.

Probeer van de idee af te komen dat genetische overeenkomsten belangrijk zijn. Breek met je familie, en doe wat Jezus zei: 'Laat alles en iedereen achter, en volg mij'.

Toen Jezus aan het prediken was, bemerkte een apostel dat Maria, de moeder van Jezus, aankwam en hij zei tegen Jezus: 'Heer, uw moeder is daar.' Maar Jezus antwoordde: 'Ik heb helemaal geen moeder'.

Begrijp je nu waaróm Jezus dit zei?

Geen enkele priester of bisschop kan een zinnige verklaring voor deze uitspraak geven, en zij zullen zich verschuilen achter zinnen zoals: 'Gods wegen zijn ondoorgrondelijk'. Voor een ontwaakte zijn Gods wegen niet zo ondoorgrondelijk als de Kerk ons wil doen geloven.

Om de goddelijke wereld te kunnen betreden, moeten we dus af van deze nep-familie. Niet eenvoudig...

Je moet je ouders, grootouders, broers, zusters, tantes en ooms (en zelfs je kinderen als die boven de 21 zijn) letterlijk zeggen dat je afscheid van hen neemt omdat je een andere weg gaat volgen die Jezus aangegeven heeft. Zij moeten dat namelijk ook wéten: je kan hen niet gewoon in de steek laten. Trouwens, door het te weten, raken zij misschien wel geïnteresseerd in waarom jij dat doet...

Geen familiefeestjes meer, geen verjaardagen, geen nieuwjaarsfeestjes,

noem maar op.

Dit is de de moeilijkste maar belangrijkste onthechting waar je voorstaat.

Andere onthechtingen zijn de verslavingen. Zeg niet te gemakkelijk: 'ik ben aan niets verslaafd'. Want wat bijvoorbeeld met persoonlijke bezittingen? Een eigen huis, eigen meubelen, een verzameling...

Het is evenwel geen wet dat je dat allemaal moet verkopen, want wat doe je dan met dat geld? Geld over of teveel hebben, is trouwens ook niet goed, want je geraakt eraan gehecht... Het is de bedoeling dat je ervan onthecht bent, ook al bezit je die dingen nog. Ook niet eenvoudig...

Eén ding moet nog gezegd worden: als je de juiste keuze hebt gemaakt om definitief naar huis te gaan, sta je er niet echt alleen voor, ook al krijg je de indruk van wel.

Want we hebben nog niet echt over God gesproken. God is niet het minste geïnteresseerd in wat wij hier op aarde allemaal doen. Behalve als we ontwaakt zijn, en het Pad van Jezus gaan volgen. Dan wel!

Hoeveel de mensen ook bidden in kerken of tempels, zij krijgen geen antwoord van God, gewoon omdat Hij dat niet wil! Daarom ook dat er zoveel mensen in deze moderne tijden niet meer geloven dat er überhaupt een God bestaat.

Wij weten beter, en het is een ware troost dat God weet dat wij weten...

En dat "contact" kunnen we onderhouden door bijvoorbeeld dagelijks een gebedje te prevelen, of gewoon even dag te zeggen tegen de Vader.

Dit is een goed gebed:

Goede morgen, Vader van het Al, Kosmos!

Groot is mijn dank voor de ontwaking die me overkomen is.

Groot is mijn dank om uitverkoren te zijn.

Groot is mijn respect voor uw echte wereld.

Groot is mijn Liefde voor U en uw totale Eénheid.

Groot en onvoorwaardelijk is mijn vertrouwen in U. (*)

Vergeef me mijn zonden van dit leven.

Vergeef me mijn zonden van vorige levens in onwetendheid.

Geef mij de kracht om vol te houden.

Geef mij de kracht om Uw Wil te volbrengen.

Geef mij de kracht om andere zielen te kunnen vergeven.

Geef mij de kracht om vervuld te worden. (**)

Geef mij de kracht om geduld te hebben.

Geef mij inzicht om ook deze dag door te komen.

Amen.


(*) Omdat wij zeker zijn van het vertrouwen van God in ons, moeten wij ook bereid zijn om Hem te vertrouwen, en dat onvoorwaardelijk!

(**) Vervuld worden wij met de kennis (Gnosis!). Maar wij kunnen pas overgaan naar de werkelijke wereld als wij volledig vervuld zijn, dat wil zeggen dat er geen plaats meer is voor gelijk welke andere kennis.

Maak een gratis website.