Verlossingsleer

Velen menen dat de Verlossingsleer een synoniem is van Gnostiek, en in feite is dat ook zo.

Maar aangezien het woord 'Gnostiek' intussen zo veel verschillende betekenissen heeft gekregen - zoals christelijke afdwaling, sekte, occult systeem, en nog wel andere - zullen we dat woord vanaf nu niet meer gebruiken.

De Verlossingsleer is namelijk helemaal niet te vergelijken met geloofssystemen of occulte toestanden, omdat zij niet ergens in de tijd begonnen is, maar al bestaat sinds het ontstaan van het heelal, meer dan 13 miljard jaar geleden! Het ontstaan van het heelal zelf maakt namelijk deel uit van de Verlossingsleer...

De verlossing van onze ziel is de oorzaak van de schepping, maar dat betekent dat er vóór die schepping al iets bestond...

En in dat iets moet er een gebeurtenis plaatsgevonden hebben, die de schepping van het stoffelijk heelal veroorzaakte.

Het is dan ook zeer aannemelijk dat dat iets onstoffelijk was, gewoon omdat de schepping van ons heelal vanuit het niets begonnen is...

Een onstoffelijke wereld is echter niet eenvoudig voor te stellen, al is er wel een middel om dat enigszins te benaderen.

Onze stoffelijke wereld bestaat - zoals iedereen wel weet - uit drie ruimtelijke dimensies die ons in staat stellen om vormen aan te nemen en ons te verplaatsen. Nemen we nu één dimensie weg, dan schiet er enkel nog een plat vlak over, zonder dikte. Maar dat is dan niet echt te vergelijken met een blad papier, maar wel met de oppervlakte van dat blad papier! We kunnen ons dan inbeelden dat op dat oppervlak verschillende vormen zonder dikte bestaan, die in principe kunnen bewegen en elkaar zelfs overlappen. Er moet dus ook 'tijd' bestaan, want anders kan je geen bewegingen uitvoeren. Maar die tijd ziet er dan wel helemaal anders uit dan de tijd die wij kennen! Onze tijd is namelijk relatief: afhankelijk van de driedimensionale materie in ons heelal. Maar aangezien er in een plat vlak (ook wel eens 'flatland' genoemd) geen materie bestaat, is de tijd erin niet relatief, en dus universeel. Wanneer wij bijvoorbeeld spreken over 13 miljard jaar, dan zal dat in twee dimensies een heel andere betekenis hebben...

Kortom: een onstoffelijke wereld kan bestaan uit twee dimensies, aangezien er geen dikte is, en dus ook geen ruimte nodig is...

We moeten ons realiseren dat het 'leven' daar veel gemakkelijker en praktischer zal zijn, gewoon omdat de bewoners daar niet gehinderd worden door materie en dus onafhankelijk zijn van natuurwetten.

Deze bewoners mogen we dus gerust goden noemen in een Goddelijke wereld...

Deze wereld noemen we dan ook de Eerste Schepping, en ons heelal de Tweede Schepping.

Want ook deze Goddelijke wereld moet geschapen zijn! Door wie? Wel, dat moet dan een entiteit zijn, die zelf eeuwig is, zonder einde, maar ook zonder begin. En dat is de definitie van God! God is hier géén naam, maar een benaming...

De Eerste Schepping kunnen we ons dus voorstellen als de meest ideale wereld, zonder beperkingen van wat dan ook. Hierover is enige informatie te vinden in de Nag Hammadi geschriften, en is dus geen fantasie!

Het grootste probleem van de mensheid nu is dat wij niet beseffen dat wij slechts in de Tweede Schepping leven, en dat wij in feite afkomstig zijn uit de Eerste.

Om de een of andere reden (de zondeval!) zijn wij dus van god naar mens gegaan, van goddelijke toestand naar menselijke toestand. De zondeval komt erop neer dat wij als goden geëxperimenteerd hebben met het kwade; wij hebben in feite de dualiteit uitgevonden... De uitzetting uit de godenwereld naar de stoffelijke wereld is daar het gevolg van.

En de Verlossingsleer leert ons nu hoe wij kunnen terugkeren naar onze oorsprong: de Eerste schepping! De Verlossingsleer leert ons wat wij moeten doen om dat te bereiken. En hiertoe zijn alle godsdiensten en alle alternatieve geloofssystemen volledig nutteloos: dit zijn allemaal verkeerde interpretaties van de werkelijke leer: de Verlossingsleer.Het bovenaan afgebeelde boek kan je verkrijgen bij:  https://www.boekscout.nl/shop2/

Maak een gratis website.